Інновації як чинник антикризового управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасному інтенсивному світі підприємство може бути успішним і конкурентоспроможним тільки впроваджуючи технічні, економічні, організаційні, управлінські й інші новації, тобто, ведучи інноваційну стратегію. Тема є особливо актуальною для економіки України, адже це поняття з’явилось порівняно нещодавно, в зв'язку з чим інтерес до розкриття його змісту проявляють все більше науковців сучасності. In today's world of intense business can be successful and competitive only by implementing technical, economic, organizational, administrative and other innovations, ie, driving innovation strategy. The theme is particularly relevant for the economy of Ukraine, as a concept emerged relatively recently, and therefore the interest in the disclosure of its contents are showing more and more scientists of our time.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, інновація, управління, якість, іnnovation, management, quality

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Інновації як чинник антикризового управління підприємством / Ю. Л. Труш, А. В. Марков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 113.