Спосіб розміщення лінійних залізобетонних конструкцій на залізничній платформі (Патент на винахід № 47816)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб розміщення лінійних залізобетонних конструкцій на залізничній платформі, згідно з якими лінійні залізобетонні конструкції в кожному багатоярусному штабелі укладаються одна на одну та кожен штабель розташовується вздовж платформи з використанням двох підкладок симетрично вертикальним площинам, які проходять через поздовжню та поперечну осі платформи, який відрізняється тим, що сусідні конструкції в кожному ярусі укладаються з однаковими поперечним зазорами по всій їх довжині, які приблизно дорівнюють довжині стропових петель, а кожна конструкція верхнього яруса укладається безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса таким чином, щоб стропові петлі останніх щільно обхоплювали бічні поверхні кожної конструкції верхнього яруса.
Method of placement of linear reinforced concrete structures on the railway platform, whereby linear concrete structures in each stacked stacked stacked on one another and each stack is located along the platform using two substrates symmetrically vertical plane passing through the longitudinal and transverse axis of the platform, wherein that neighboring structures in each tier stacked with identical cross gaps throughout their length, are approximately equal to the length stropovyh loops, and each upper tier design fits directly onto two adjacent structures of the lower tiers so that the sling loops past tightly encircled sides of each design top tiers.

Опис

Ключові слова

віброзахист конструкцій, vibration protection structures, залізнична платформа, railway platform, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 47816 UA 7В60Р3/40,В60Р7/06 Спосіб розміщення лінійних залізобетонних конструкцій на залізничній платформі / Легеза В. П., Мартиненко М. А. ; власник: Національний університет харчових технологій ; заявл. 27.09.2001; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.

Зібрання