Оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність продукції, оцінювання, фактори, метод «багатокутника конкурентоспроможності», матричний метод «GE – McKinsey», кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Сітайло, А. О. Оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Анастасія Олександрівна Сітайло ; наук. керівник Світлана Миколаївна Еш. – Київ, 2023. – 109 с.