Удосконалення м’ясних напівфабрикатів шляхом додавання білковмісної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі було проведено літературний та патентний пошук існуючих джерел тваринних білків високої біологічної та харчової цінності, а також методом комп’ютерного моделювання, використовуючи принцип раціонального заміщення білків визначено амінокислотний склад білкової композиції наближеної за амінокислотним складом до вимог ФАО/ВООЗ. Враховуючи практику отримання життєво необхідних тваринних білків і смакові звички, що склалися в процесі еволюції, і бажання людей урізноманітнювати раціон, інтенсифікація виробництва м’яса і м’ясних продуктів залишається головним способом забезпечення населення планети тваринними білками високої біологічної цінності. The literature and patent search of existing sources of animal proteins of high biological and nutritional value, as well as the method of computer modeling, using the principle of rational substitution of proteins determined amino acid composition of protein composition close in amino acid composition to FAO / WHO requirements. Given the practice of obtaining vital animal proteins and the taste habits of evolution, and the desire of people to diversify their diet, the intensification of meat and meat production remains the main way to provide the world's population with animal proteins of high biological value.

Опис

Ключові слова

амінокислоти, м'ясо, технології, напівфабрикати, amino acids, meat, technology, semi-finished products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Жук, В. О. Удосконалення м’ясних напівфабрикатів шляхом додавання білковмісної сировини / В. О. Жук, І. В. Артюх, І. І. Шевченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології у контексті євроінтеграції : VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 282-283.