Екологічна безпека промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, промислові підприємтва, экологическая безопасность, промышленные предприятия, ecological safety, industrial enterprises, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, М. С. Екологічна безпека промислових підприємств / М. С. Лисенко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів. – Т.2. – Донецьк : ДВНЗ: «Донецький національний технічний університет», 2010. - С. 26- 27