Булочка «Кокосик» (патент на корисну модель № 130415)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу винаходу поставлена задача розробити булочку із борошна пшеничного першого сорту з лікувально-профілактичними властивостями шляхом внесення до рецептури кокосового борошна та фітоекстракту чебрецю. Це дає можливість розширити асортимент виробів оздоровчого характеру, з підвищеним вмістом харчових волокон, мінеральних речовин та вітамінів. Розроблений виріб також містить ефірні олії та флавоноїди. Якість готових виробів відповідає вимогам нормативної документації.The basis of the invention is the task to develop a bun of wheat flour of the first grade with therapeutic and prophylactic properties by adding coconut flour and thyme phytoextract to the recipes. This makes it possible to expand the range of health-improving products, with a high content of dietary fiber, minerals and vitamins. The developed product also contains essential oils and flavonoids. The quality of finished products meets the requirements of regulatory documents.

Опис

Ключові слова

кокосове борошно, фітоекстракт чебрецю, харчові волокна, вітаміни, білок, coconut flour, thyme phyto extract, food fiber, vitamins, protein, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 130415 UA, МПК А21D 13/04 (2017.01) Булочка «Кокосик» / Фалендиш Н. О., Шиян Г. М. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 2018 05800 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 10.12.2018 ; Бюл. № 23, 2018 р.

Зібрання