Управління товарним асортиментом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

управління, асортимент, асортиментна політика, ABCXYZ аналіз, матриця БКГ, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Комлик, Д. Е. Управління товарним асортиментом підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Дмитро Едуардович Комлик ; наук. керівник Світлана Валеріївна Ткачук. – Київ, 2021. – 85 с.