Спосіб виробництва бутильованої води тривалого зберігання (Деклараційний патент на корисну модель № 153725)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва бутильованої води тривалого зберігання, що передбачає ультрафіолетове опромінювання, озонування, видалення механічних домішок та зниження загальної жорсткості, який відрізняється тим, що у воду еред розливом додають розчин цитрату срібла концентрацією 250 мг/дм 3 у кількості 5...10 см 3 на 100 дм 3 води. The method of production of bottled water for long-term storage, which involves ultraviolet irradiation, ozonation, removal of mechanical impurities and reduction of general hardness, which differs in that a solution of silver citrate with a concentration of 250 mg/dm 3 in the amount of 5...10 cm 3 is added to the water before bottling per 100 dm 3 of water.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, тривале зберігання води, бутильована вода, водопідготовка, long-term storage, bottled water, water preparation

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 153725, МПК (2023.01) C02F1/50. Спосіб виробництва бутильованої води тривалого зберігання / О. Л. Федосов, В. Л. Прибильський, О. С. Дулька, І. В. Карсим ; заявник – Федосов О. Л. – № u2023 01035 ; заяв. 13.03.2023 ; опубл. 17.08.2023 ; Бюл. № 33

Зібрання