Влияние различных факторов на адсорбцию несахаров карбонатом кальция

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1977

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати дослідження впливу різних факторів на адсорбцію нецукрів карбонатом кальцію. Встановлено, що при розбавленні вихідного розчину в 2 рази спостерігається різке зниження ефекту знебарвлення і величини адсорбції. Вивчено вплив надлишку в системі іонів Са2+, СО32- і ОН- на ефект адсорбції.

Опис

Ключові слова

вплив розбавлення, забарвлені речовини, надлишок іонів, адсорбція, карбонат кальцію, dilution influence, coloring substances, ions excess, adsorption, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Скорик, К. Д. Влияние различных факторов на адсорбцию несахаров карбонатом кальция / К. Д. Скорик, Л. Г. Белостоцкий, Л. П. Рева // Вопросы повышения эффективности сахарного производства : тезисы докл. науч.-техн. конфер. – Киев : ВНИИСП, 1977. – C. 41–42.