Розробка бактеріотерапевтичних препаратів (пробіотиків) з гіпохолестеринемічною активністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджені культури молочнокислих бактерій, а також їх композиції можуть бути використані як перспективна основа бактеріотерапевтичних препаратів з гіпохолестеринемічною активністю. Дана група пробіотиків на основі таких холестерин-асимілюючих штамів можуть раціонально доповнити комплексну терапію хворих на серцево-судинні, онкологічні та інші захворювання, зменшивши прояв ними побічних впливів на організм пацієнтів. studied cultures of lactic acid bacteria and their compositions can be used as a basis of bacterial promising drugs with hypocholesterolemic activity. This group of probiotics on the basis of such holesteryn-assimilating strains can efficiently complement Complex therapy of patients cardiovascular, cancer and other diseases, reducing by-expression effects on the patient.

Опис

Ключові слова

пробіотик, гіпохолестеринемічна активність, probiotic, hypocholesterolemic activity, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Розробка бактеріотерапевтичних препаратів (пробіотиків) з гіпохолестеринемічною активністю / С. О. Старовойтова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Харків, 12–13 листопада 2015 р. – С. 228–229.