Морозиво антидіабетичне (Деклараційний патент на корисну модель № 17430)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Морозиво антидіабетичне містить молочний жир, сухий знежирений молочний залишок, фруктозу, інтегровану стабілізаційну систему, питну воду та харчове волокно - фіброгам. Ice cream antidiabetic contains milk fat, nonfat dry milk residue, fructose, integrated stabilization system, drinking water and polysaccharide of plant origin - inulin

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, фруктоза, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, fructose, інулін, inulin, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 17430, А23G9/04. Морозиво антидіабетичне / Т.А. Скорченко, Т. Г. Федченко, А.М. Дорохович.- u 2006 04274; заявл. 17.04.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

Зібрання