Інноваційний розвиток підприємств спиртової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємства спиртової промисловості України потребують перетворення своєї структури з метою переходу на модель інноваційного розвитку. Вона здатна надати новий імпульс для підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств та промисловості в цілому. Enterprises alcohol industry of Ukraine require the transformation of its structure to transition to innovation development model. It can give new impetus to improve the competitiveness of individual companies and the industry as a whole.

Опис

Ключові слова

спиртова промисловість, alcohol industry, розвиток, development, ефективність виробництва, efficiency

Бібліографічний опис

Малицька, Н. Інноваційний розвиток підприємств спиртової галузі / Наталія Малицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 161-162.