Статистичне управління складними технологічними об'єктами на основі нейронечітких регуляторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним завданням статистичних та інтелектуальних системи в складних технологічних об'єктах є: підвищення якості регулювання температурних режимів; врахування запізнювання викликаного кінетичною енергією агрегатів; завантаженістю і т.д. The main objective statistical and intelligent systems in complex technological objects are: improving the quality of regulation of temperature conditions; take account of the delay caused by the kinetic energy units; congestion, etc.

Опис

Ключові слова

технологічні об'єкти, нейронечіткі регулятори, статистичне управління, technological objects, neural controllers, ctatystychne management

Бібліографічний опис

Безуглов, А. О. Статистичне управління складними технологічними об'єктами на основі нейронечітких регуляторів / А. О. Безуглов, Я. С. Кільмар // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 24.