Аутсорсинг в управлінні персоналом: переваги та недоліки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено переваги та недоліки аутсорсингу персоналу. Визначено перспективи його розвитку в Україні. In this work the advantages and disadvantages of outsourcing personnel. The prospects of its development in Ukraine.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, аутсорсинг, outsourcing, аутсорсингові компанії, outsourcing companies, персонал, personnel, управління, management

Бібліографічний опис

Шило, Л. М. Аутсорсинг в управлінні персоналом: переваги та недоліки / Л. М. Шило, Л. М. Закревська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р., м. Київ. — К. : НУХТ, 2015. — Ч. 3. — С. 177.