Problems of internal audit in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In the current financial and economic crisis large enterprises need to implement a set of measures on improvement of their activities to maintain market competitiveness and increase profitability. В умовах нинішньої фінансово-економічної кризи великі підприємства необхідно здійснити комплекс заходів щодо поліпшення їх діяльності для підтримки конкурентоспроможності на ринку і підвищити прибутковість.

Опис

Ключові слова

internal audit, economic crisis, внутрішня ревізія, економічна криза

Бібліографічний опис

Letucha, A. V. Problems of internal audit in Ukraine / A. V. Letucha / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 341-343.