Віброекстрактор періодичної дії з НВЧ камерою (Патент на корисну модель № 146700)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Віброекстрактор періодичної дії з надвисокочастотною камерою містить циліндричний корпус з кришкою та віброприводом, з'єднаним через вібруючий шток з проникним для екстрагента та надвисокочастотних хвиль контейнером, який виготовлено із суцільного жорсткого матеріалу, та штуцерами введення екстрагента і відведення екстракту, який відрізняється тим, що корпус складається із двох секцій, розділених проникною для контейнера гнучкою перегородкою, верхня секція якого обладнана магнітроном для надвисокочастотної обробки сировини. The intermittent vibrating extractor with ultra-high frequency chamber comprises a cylindrical body with a lid and a vibrating actuator connected via a vibrating rod to a container permeable to extractant and ultra-high frequency, made of solid rigid material, and extractor inserts. consists of two sections separated by a flexible partition permeable to the container, the upper section of which is equipped with a magnetron for ultra-high frequency processing of raw materials.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, екстрагування, рослинна сировина, vegetable raw materials, vibro extractor, extraction, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 146700 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Віброекстрактор періодичної дії з НВЧ камерою / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202006912 ; заявл. 28.10.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10.

Зібрання