Кінотуризм. Толкін-туризм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний світ породжує все нові і нові види туризму. Принципово суть не змінюється турист відправляється кудись, щоб подивитися щось. З різними варіаціями куди їхати і що робити. Але ідеї які використовуються для розвитку бізнесу- різні. The modern world is generating more and more types of tourism. In principle, the essence does not change the tourist goes somewhere to see something. With different variations of where to go and what to do. But the ideas used for the development biznesu- different.

Опис

Ключові слова

туризм, Нова Зеландія, tourism, New Zealand, фільми, movies, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Хлюпін, В. Кінотуризм. Толкін-туризм / В. Хлюпін, Ю. Сологуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 564-565.