Впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртових бражок із крохмалевмісної сировини на мелясних спиртових заводах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджені технологічні процеси розрідження замісів та отримання сусла спиртового виробництва при переробці різних видів сировини з використанням високоефективних концентрованих ферментних препаратів різного походження. Переведення мелясних спиртових заводів на виробництво спирту із крохмалевмісної сировини можна здійснювати в короткі терміни без суттєвих матеріальних витрат, з можливістю оперативного переходу на виробництво спирту із меляси чи зерна в залежності від кон,юнктури ринку.
Technological processes of attenuation distillery mashes and receptions of a mash spirit manufactures are investigated at processing various kinds of raw material with use of the highly effective concentrated ferment preparations of a various origin. Transition of molasses distilleries on manufacture of spirit from carbohydrates content raw material can be carried out in brief terms without essential material inputs, with an opportunity of operative transition to manufacture of spirit from molasses or grains depending on market condition.

Опис

Ключові слова

меляса, низькотемпературна термоферментативна обробка, концентровані ферментні препарати, molasses, low-temperature thermofermentative processing, concentrated fermental preparations, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Гулий, І. С. Впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртових бражок із крохмалевмісної сировини на мелясних спиртових заводах / І. С. Гулий, П. Л. Шиян, А. М. Фіщенко, Т. О. Мудрак, В. Б. Сизько, У. А. Байизбеков, Е. К. Ібаков // Харчова і переробна промисловість. – 2002. - № 3. – С. 16.

Зібрання