Розробка віртуального тренажера для програмування ПЛК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано розробку віртуального тренажера для покращення навичок з розробки прикладного програмного забезпечення для програмування логічних контролерів. A virtual simulator has been developed to improve the skills of developing application software for programming logic controllers.

Опис

Ключові слова

віртуальний тренажер, програмований логічний контролер, прикладне програмне забезпечення, virtual simulator, programmable logic controller, application software, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Полупан, В. В. Розробка віртуального тренажера для програмування ПЛК / В. В. Полупан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 263.