Дослідження можливості використання кавітаційного емульсора у виробництві кисломолочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено зміну фізико-хімічних показників молока після термізації та оброблення на кавітаційному емульсорі, розробленому фірмою ОАО КСПКБ “МеНас” (Київ). Доведено доцільність впровадження у виробництво кисломолочних напоїв кавітаційного оброблення з огляду на його позитивний вплив на якість молока та готової продукції та енергозбереження. Потреба кавітаційного емульсора в електроенергії в 3 рази менша за потреби гомогенізатора клапанного типу. One researched a change in physical and chemical indicators of milk after thermization and processing on caviation emulsifier assembled by the PJSC KSPKB “MeNas” (Kyiv). It is proved the applicability of caviation processing in production of fermented milk products given its favorable impact on quality of milk and finished goods as well as energy savings. Cavitation emulsifier consumes energy three times less comparing to valve homogenizer.

Опис

Ключові слова

кисломолочні напої, термізація, кавітаційний емульсор, кавітаційне оброблення, fermented milk drinks, thermization, cavitation emulsifier, cavitation processing, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Фещенко, Г. П. Дослідження можливості використання кавітаційного емульсора у виробництві кисломолочних продуктів / Г. П. Фещенко, О. В. Кочубей, Г. Є. Поліщук // Харчова промисловість. - 2004. - Вип. 3. – С. 75-76.

Зібрання