Біосинтез наночастинок срібла з використанням дріжджового супернатанту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наночастинки срібла (AgNPs) відомі завдяки їх широкому спектру антибактеріальних, протигрибкових та противірусних властивостей. Дріжджі є простим в культивуванні та безпечним в роботі біологічним об'єктом для біосинтезу AgNPs. Нами показано можливість біосинтезу AgNPs, використовуючи супернатант культуральної рідини дріжджів Saccharomyces cerevisiae М437, які зберігаються в колекції живих культур кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій.

Опис

Ключові слова

наночастки срібла, біогенний синтез, дріжджі, silver nanoparticles, biogenic synthesis, yeast, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Потапенко, В. В. Біосинтез наночастинок срібла з використанням дріжджового супернатанту / В. В. Потапенко, Є. В. Харченко, О. І. Скроцька // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 листопада 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 289-290.