Розвиток концепцій промислового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Систематизовано теоретико-методичні положення концепцій промислового виробництва з виокремленням їх пріоритетів: кустарного, масового, ощадливого. Доведено доцільність впровадження принципів ощадливого виробництва в практику вітчизняних промислових підприємств. Systematize theoretical and methodological position of concepts of industrial production with the release of their priorities: handicraft, mass, lean. The expediency of introducing the principles of lean manufacturing practices in the domestic industry.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, кустарне виробництво, масове виробництво, ощадливе виробництво, craft production, mass production, lean production

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Розвиток концепцій промислового виробництва / І. В. Колос // Управлінські інновації: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль-Ялта, 30 вересня–6 жовтня 2013 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 77–79.