SADT моделі машин для пакування продукції в споживчу тару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Машини для пакування харчової продукції в споживчу тару відносять до багатопозиційних технологічних машин послідовної дії. Вони складаються з послідовно з'єднаних функціональних модулів та створюють матеріальні (передача виробів), енергетичні (привод рухомих елементів) та інформаційні (контроль і управління роботою) зв'язки між ними. Порядок розміщення та кількість цих модулів визначається послідовністю виконання технологічної операції пакування та числом переходів (робочих позицій), з яких вона складається.

Опис

Ключові слова

пакування продукції, споживча тара, моделі машин, упаковка продукции, модели машин, потребительская тара, packaging products, consumer packaging, model cars, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Деренівська, А. В. SADT моделі машин для пакування продукції в споживчу тару / А. В. Деренівська, О. М. Гавва // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 357-359.