Кінетика осмотичного зневоднення гарбузів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі авторами розглянуто результати осмотичного зневоднення гарбуза при різних концентраціях розчину NaCl і сахарози. Наведено математичну модель дає можливість прогнозувати процеси масоперенесення при осмотичному зневодненні, а отже, може бути використана як корисний інструмент під час розроблення та контролю в промисловості. In this paper, the authors reviewed the results of osmotic dehydration of pumpkin at different concentrations of sucrose and NaCl solution. The mathematical model makes it possible to predict the mass transfer processes during osmotic dehydration and, therefore, can be used as a useful tool in the development and control in the industry.

Опис

Ключові слова

осмос, зневоднення, гарбуз, osmosis, dehydration, pumpkin, осмос, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Бендерська, О. В. Кінетика осмотичного зневоднення гарбузів / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 1. - С. 256.