Прогнозування розвитку об'єкта управління в системі технологічного моніторингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для поліпшення процесу прийняття рішень по управлінню, оперативна обробка вхідної-вихідної інформації проводиться за допомогою підсистеми технологічного моніторингу, яка відноситься до інформаційно-керуючих підсистем підтримки прийняття рішень з відносно малими енергозатратами. To improve decision-making on management, operational processing of the input-output information produced by the monitoring subsystem process, having regard to information management decision support subsystems with relatively low energy consumption.

Опис

Ключові слова

технологічний моніторинг, автоматизація, technological monitoring, automation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Мосійчук, Н. Прогнозування розвитку об'єкта управління в системі технологічного моніторингу / Наталія Мосійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 406-407.