Професійні компетенції викладача, який використовує метод кейс-стаді в організації навчання. Проблеми викладача, практикуючого кейс-метод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність методу кейс-стаді, який потребує наявності у викладача комплексу професійних компетенцій та проблеми викладача, який використовує цей метод. The essence method of case-study which requires teachers set of professional competencies and problems of teachers practicing this method.

Опис

Ключові слова

професійні компетенції, метод кейс-стаді, навчання, викладач, студент, professional competence, method case study, teaching process, teacher, student, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сіднєва, Ж. К. Професійні компетенції викладача, який використовує метод кейс-стаді в організації навчання. Проблеми викладача, практикуючого кейс-метод / Ж. К. Сіднєва // Впровадження в навчальний процес кейс-методів для студентів економічного та управлінського напрямів підготовки. Монографія. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 112-119, 255-263.