Мінімально можливі енергетичні характеристики виробництва – база енергоекономічного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Синтезовано шляхи ідеалізації технологічних та енергетичних процесів гіпотетичний теплотехнологічного комплексу, для якого визначено мінімально можливі енергетичні та ентропійні характеристики. Synthesized by the idealization of technology and energy processes hypothetical thermal engineering complex, for which defined the minimum possible energy and entropy characteristics.

Опис

Ключові слова

цукровий завод, ефективність, енергія, паливо, sugar factory, efficiency, energy, fuel, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Василенко, Т. П. Мінімально можливі енергетичні характеристики виробництва – база енергоекономічного менеджменту / Т. П. Василенко, С. М. Самійленко // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції.– К. : НУХТ, 2014. – С. 680.