Сіткові моделі Петрі при прецедентному керуванні технологічними процесами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається використання сіткових моделей Петрі при прецедентному керуванні технологічними процесами. Using the network models of Petri at precedent management of technological processes is considered.

Опис

Ключові слова

мережі Петрі, networks of Petri, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Проскурка, Є. С. Сіткові моделі Петрі при прецедентному керуванні технологічними процесами / Є. С. Проскурка, В. Д. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI ст. : матеріали 76-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 12–13 квітня 2010 р. – Київ : НУХТ, 2010. – Ч. 3. – С. 112.