Конкуренція як рушійна сила ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

економічні суб’єкти, аналіз, синтез, електронні ресурси, витрати, економічний ефект, якість товару, попит, торгова марка, economic subjects, analysis, synthesis, electronic resources, expenses, economic effect, product quality, demand, brand, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Нечипоренко, Д. В. Конкуренція як рушійна сила ринку / Д. В. Нечипоренко, І. Й. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. - С. 265.