Порошки з пектинами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наводиться органічна апаратурно-технологічна схема виробництва пектиновмісних порошків з високим та низьким вмістом пектину, в якій є процеси спиртового осадження, спиртової промивки, та вакуумного сушіння пектину. Замінено процесами мембранної очистки та розпилювального сушіння екстрактів. We give an organic apparatus-technological chart of pectin's powders with high and low in pectin, which is the deposition processes alcohol, alcohol flushing, and vacuum drying of pectin. Replaced processes of membrane cleaning and spray drying extracts.

Опис

Ключові слова

пектиновмісні порошки, апаратурно-технологічна схема, виробництво, pectin's powders, hardware and technology scheme, production, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Порошки з пектинами / І. Малежик, В. Бодров, В. Зав‘ялов та ін. // Харчова і переробна промисловість — 1998. — № 5. - C. 54.

Зібрання