Податковий облік і контроль

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підготовлений авторами навчальний посібник – це спроба допомогти студентам, викладачам, бізнесменам оволодіти знаннями щодо Національної податкової системи; порядку формування об’єктів оподаткування; нарахування і сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів при різних системах оподаткування, передбачених чинним законодавством.
Prepared by the authors guide - an attempt to help students, teachers, businessmen to acquire knowledge on the national tax system, the order of formation of objects of taxation, calculation and payment of state and local taxes at different tax systems are required by law.

Опис

Ключові слова

податкова політика, бюджет, податкова система, податки, налоги, tax policy, budget, tax system, taxes, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Чернелевський, Л. М. Податковий облік і контроль : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Т. Ю. Редзюк. – К. : Пектораль, 2004. – 328 с.