Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до теплової обробки та оцукрювання (Патент на винахід № 58098)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалений спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до теплової обробки та оцукрювання. The invention relates to the alcohol industry, and is an improved method of preparing starch-containing raw materials for heat treatment and saccharification.

Опис

Ключові слова

диспергування, dispersion, кавітаційний пристрій, суспензія, cavitation devices, suspension, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 58098 Україна, 7 С12Р7/06,В02С19/00. Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до теплової обробки та оцукрювання / Килимник М. Г., Єгоров В. В., Жихарєв Ю. В., Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Левандовський Л. В., Сікач Л. П., Шевченко В. І., Добрянський В. Д., Зайченко Л. М.. - № 2002107795; заявл. 01.10.2002 ; опубл. 15.07.2003, Бюл. № 7.

Зібрання