Математичне моделювання процесів адсорбції домішок в системах із нерухомим шаром адсорбенту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі на основі дифузійної моделі побудована математична модель процесу адсорбції домішок із водно-спиртових розчинів в нерухомому шарі адсорбенту. Авторами підібрана програма для розв’язку запропонованої математичної моделі та проведена перевірка її на адекватність. In this paper, based on the diffusion model the mathematical model of the process of adsorption of impurities from water-alcohol solutions in fixed bed of adsorbent. The authors selected a program for solving the proposed mathematical model and inspected it for adequacy.

Опис

Ключові слова

адсорбція, математична модель, дифузійна модель, adsorption, mathematical model, diffusion model, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Мельник, Л. М. Математичне моделювання процесів адсорбції домішок в системах із нерухомим шаром адсорбенту / Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі : Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 листопада 2010р. : тези доповідей, Харків. - 2010. – С. 274-275.