Особливості розвитку маркетингової комунікаційної політики підприємств в умовах глобалізації бізнес-процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджуються особливості розвитку маркетингової комунікаційної політики підприємств в умовах глобалізації ринку, що вбачається актуальним з огляду на втрату вітчизняними компаніями конкурентних позицій на ринку. Однією з вагомих причин такої ситуації є інтегрування економіки у світовий економічний простір при низькій ефективності ведення конкурентної боротьби за лояльність споживачів порівняно із закордонними підприємствами. The features of marketing communication policy development of enterprises in the context of market globalization, which is considered relevant because domestic companies are losing competitive position in the market are examined in the article. One of the main reasons for this situation is the integration of the economy into the world in economic space, and the inability to maintain competition for customer loyalty with foreign companies.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетингові комунікації, глобалізація ринку, клієнтоорієнтованість, інструменти системи маркетингових комунікацій, marketing communications, market globalization, customer orientation, tools of marketing communication system

Бібліографічний опис

Молін, Н. О. Особливості розвитку маркетингової комунікаційної політики підприємств в умовах глобалізації бізнес-процесів / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 р. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 553-554