Використання методу бджолиного рою для розв’язку складних задач

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проведено апробація алгоритму бджолиного рою, що відноситься до алгоритмів колективного розуму, для вирішення складних задач управління. Для отримання більш якісного розв’язку задачі необхідно використовувати модифікації алгоритму бджолиного рою.In this work, an approbation of the bee-rouge algorithm, related to the algorithms of the collective mind, for solving complex control problems was carried out. To obtain a better solution to the problem, it is necessary to use modifications to the bee-hole algorithm.

Опис

Ключові слова

прийняття рішень, алгоритм колективного розуму, алгоритм бджолиного рою, задачі управління, decision making, collective-minded algorithm, bee-hole algorithm, control tasks, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Устимук, І. В. Використання методу бджолиного рою для розв’язку складних задач / І. В. Устимук, С. В. Грибков, Г. В. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 440.