Бісквітний напівфабрикат оздоровчо-профілактичного призначення (Патент України на корисну модель № 64455)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Бісквітний напівфабрикат оздоровчо-профілактичного призначення. Sponge semi-finished product for health-improving and prophylactic purpose.

Опис

Ключові слова

бісквітний напівфабрикат, sponge semi-finished product, оздоровчі продукти, health food, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 64455, МПК A23G 3/00. Бісквітний напівфабрикат оздоровчо-профілактичного призначення / Н. П. Бондар, В. В. Маляр.- u201104159; заявл. 06.04.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.

Зібрання