Можливості використання спеціальних регуляторів в системах автоматизації нестаціонарних об'єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для подальшого розвитку промисловості в Україні важливою задачею є розробка автоматичних систем управління технологічними процесами, які забезпечують високу надійність управління складними неперервними, нелінійними, нестаціонарними об'єктами. For further development of industry in Ukraine an important task is to develop an automatic process control systems that ensure high reliability of complex continuous, non-linear, non-stationary objects.

Опис

Ключові слова

регулятори, математичне моделювання, автоматизація, regulators, mathematical modeling, automation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Герасименко, Т. Можливості використання спеціальних регуляторів в системах автоматизації нестаціонарних об'єктів / Тетяна Герасименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 404-405.