Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянутий екзотермічний процес передачі тепла в мікро або макроканал, який містить киплячу рідину і може враховувати будь-який з наступних випадків або будь-яку комбінацію цих випадків: процес часткового кипіння в мікроканалі з хімічною реакцією в суміжній реакційній камері; процес часткового кипіння в мікроканалі з хімічною реакцією в суміжному реакційному мікроканалі; процес часткового кипіння в мікроканалі з хімічною реакцією в суміжній реакційній камері, за допомогою чого температура каталізатора підвищується менш 10, 5, 3 °C на довжині реакційної камери, а час реакційного контакту складає менше 300 мс. Consideration exothermic process of transmission of heat in mini or macro channel which contains a boiling liquid and can take into account any of the followings cases or any combination of these cases: process of the partial boiling in a micro channel with a chemical reaction in a contiguous reactionary chamber; process of the partial boiling in a micro channel with a chemical reaction in a contiguous reactionary chamber, whereby the temperature of catalyst rises less than on 10 °С, 5 °С, 3 °С on along length of reactionary chamber, and time of reactionary contact makes less than 300 ^s; process of the partial boiling in a micro channel together with the process of change of phase in a contiguous technological chamber, by virtue of what extension temperatures in a technological chamber makes less 10 °С; process of the partial boiling in a micro channel together with the process of mixing in a contiguous technological chamber, by virtue of what extension temperatures in the chamber of mixing makes less 5 °С; process of the partial boiling in a micro channel together with the process of fermentation in a contiguous technological chamber.

Опис

Ключові слова

кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, мікроканал, макроканал, кипіння, тепловіддача, бульбашка, режими кипіння, тепловий потік, micro channel, macro channel, boiling, is heat emission, bubble, boiling modes, thermal stream

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд) / В. Р. Кулінченко // Харчова промисловість : науковий журнал. - К. : НУХТ, 2014. - № 16. - С. 81-86.

Зібрання