Фарш з грибним структурованим напівфабрикатом (Патент на винахід № 98584)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено фарш з грибним структурованим напівфабрикатом, який включає яловичину жиловану, свинину жиловану, сало, сіль, спеції, воду, який відрізняється тим, що додатково містить філе та стегно курячі, грибний структурований напівфабрикат, паприка, гідроколоїди. A stuffing with mushroom structured semi-finished product, which includes beef, trimmed, trimmed pork, lard, salt, spices, water, wherein further comprising a thigh fillet and chicken, as well as vegetable raw materials used mushroom, paprika, hydro colloids.

Опис

Ключові слова

фарш, mince, напівфабрикат, філе куряче, гідроколоїди, cake mix, chicken fillet, hydro colloids, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пат. на винахід 98584 України, МПК A 23 L 1/314, A 23 L 1/28. Фарш з грибним структурованим напівфабрикатом. / Пасічний В. М., Антоненко О. В., Ястреба Ю. А. ; заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій. – № А201106276 ; заявл. 15.05.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. №10, 2012.

Зібрання