Для збереження біологічної цінності молочно-овочевого морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено фактори впливу технологічних параметрів виробництва та умов зберігання на біологічну цінність морозива молочно-овочевого. Встановлено рекомендовані режими термомеханічного оброблення сумішей для виробництва морозива, що дозволяють активувати пектинові речовини та максимально зберегти β-каротин в готовому продукті. The operating and storage conditions influence on milk-vegetable ice-cream biological value has been studied. The recommended termomechenical ice-cream mix treatments have been established in order to stimulate pectin’s activity and maintain the greatest possible beta-carotene amount in ice-cream.

Опис

Ключові слова

овочева сировина, пектинові речовини, β-каротин, молочно-овочеве морозиво, vegetable raw materials pumpkin, pectin's substances, beta-carotene, milk-vegetable ice-cream, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Згурський А. В. Для збереження біологічної цінності молочно-овочевого морозива / А. В. Згурський, Г. Є. Поліщук, Т. І. Згурська // Продовольча індустрія АПК. – 2011. – №3. – С. 16–19.

Зібрання