Генерація випадкових чисел з урахуванням параметрів їх криптостійкості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управління проектами, справами - це спеціальна комп'ютерна програма, що допомагає організувати і проконтролювати процес виконання будь-якої задачі. Система управління проектами дозволяє розділити задачу на підзадачі, щоб виконавці могли точно орієнтуватися в етапах поставленої мети. Project management, business - a special computer program that helps organize and control the process performance of any task. Project Management System allows you to split the task into subtasks that performers can accurately navigate the phases of the goal.

Опис

Ключові слова

криптостійкість, програмний продукт, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, генерація випадкових чисел, software, kryptostiykist, random number generation

Бібліографічний опис

Гладка, М. В. Генерація випадкових чисел з урахуванням параметрів їх криптостіикості / М. В. Гладка, К. С. Мельник // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 164-165.