Теплогідродинамічні процеси у плівкових випарних апаратах яблучного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теплогідродинамічних процесів при концентруванні яблучного соку методом випаровування з нього води. Отримані результати вирішують важливу проблему створення випарних установок фруктових соків. The results, which we receive, solve the important problem of the evaporating plant fruit juices creation. The analysis of evaporating heat transfer technology and research to the pellicles of liquid from descending two-phase flows, experimental investigation of heat transfer and pressure losses during evaporation from the free surface and descending pellicle boiling apple juice in a vertical pipe and pellicle flows of apple juice on a vertical plate.

Опис

Ключові слова

кипіння, теплоперенесення, яблучний сік, концентрування, плівкова течія, втрати тиску, випаровування, heat transfer, apple juice, concentration, pellicle flow, pressure loss, evaporation, boiling

Бібліографічний опис

Глоба, О. В. Теплогідродинамічні процеси у плівкових випарних апаратах для яблучного соку : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" / Глоба Олександр Вікторович : НУХТ. - К., 2011. - 20 с.