Спосіб виробництва тваринних кормів (Патент на корисну модель № 80715)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виготовлення тваринних кормів включає подрібнення вторинної сировини, термічну обробку, введення консервантів. Після термообробки проводять додаткове подрібнення з частковим підсушенням, а як консерванти використовують консервуючу суміш, яка включає бензойну кислоту та хлорид натрію. The method of making of animal forage includes growing of the second raw material, heat treatment, introduction of konservantiv shallow. After heat treatment conduct the additional growing shallow with a partial torrefaction, but as konservanti use canning mixture which includes benzoic acid and chloride of sodium.

Опис

Ключові слова

бензойна кислота, хлорид натрію, тваринний корм, концерванти, benzoic acid, chloride of sodium, animal feed, koncervanti, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 80715 UA, МПК А23К 1/10 (2006.01) Спосіб виробництва тваринних кормів / Топчій О. А., Пешук Л. В., Пащенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201214257 ; заявл. 13.12.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.

Зібрання