Новое в производстве напитков из цельной творожной сыворотки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті наведено дослідження можливості застосування електроіскрового оброблення в технології напоїв з цільної молочної сироватки з метою отримання продукту без видимого білкового осаду. У ході досліджень спостерігалося диспергування білкових частин молочної сироватки 1,5 ... 10 разів залежно від напруги та кількості їх імпульсів, що сприяло стабілізації системи. Доведено позитивний вплив електроіскрового оброблення на органолептичні показники молочної сироватки, представлені результати сенсорного аналізу напоїв, вироблених з цільної сироватки, обробленої електроіскровими розрядами в порівнянні з напоями з необробленої сироватки. In this article the study possibility of using spark processing technology of solid beverages cheese whey to obtain the product without visible protein precipitate. The studies showed dispersion of cheese whey protein parts 1,5 ... 10 times, depending on the voltage and number of pulses, the stabilization system. Proven positive impact spark processing on organoleptic properties of cheese whey, the results of sensory analysis beverage made of solid cheese whey treated with spark discharges over a drink from untreated serum.

Опис

Ключові слова

запах, колір, сироватка, електроіскрова обробка дисперсність, сенсорний аналіз, зовнішній вигляд, смак, smell, whey, color, electric discharge processing, dispersion, sensory analysis, appearance, taste, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Кочубей-Литвиненко, О. В. Новое в производстве напитков из цельной творожной сыворотки / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок // Современное научное знание: теория и практика : материалы международной научно-практической конференции, 22 мая 2013.- Санкт-Петербург, 2013. – С. 39-45.