Рухова активність як чинник збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено рухова активність як один з головних чинників, які визначають рівень фізичного здоров’я молодої людини. Достатній рівень рухової активності студентів є основою належного розвитку та формування організму. The article deals with physical activity as one of the main factors that determine the level of physical health of young people. Sufficient motor activity of students is the basis for the proper development and formation of the body.

Опис

Ключові слова

рухова активність, здоров’я, студентська молодь, physical activity, health, college students, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Топчієва, Г. О. Рухова активність як чинник збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді / Г. О. Топчієва // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 24–25 березня 2017 р. – Дніпро : Охотнік, 2017. – Ч. ІІ. – С. 265–267.