Оптимізація роботи пакувальної лінії шляхом пошуку «вузького місця» за допомогою дискретно-ситуаційного імітаційного моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вузьке місце у роботі пакувальної лінії - це негативне явище, яке є частиною ланцюга процесів, і яке, завдяки обмеженим продуктивностям складових елементів лінії, зменшує її потужність. Як результат – затороутворення, зупинки та низький коефіцієнт готовності пакувальної лінії. Методами дослідження є аналіз та синтез, теорія пошуку «вузьких місць», дискретно-ситуаційне імітаційне моделювання. The bottleneck in the work of the packaging line is a negative phenomenon that is part of the process chain, and which, due to the limited productivity of the components of the line, reduces its power. As a result - congestion, stops and low availability factor of the packaging line. Methods of research are analysis and synthesis, the theory of searching for "bottlenecks," discrete situational simulation

Опис

Ключові слова

пакувальна лінія, дискретно-ситуаційне імітаційне моделювання, вузьке місце, затороутворення, packaging line, discrete situational simulation, bottleneck, сongestion, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Оптимізація роботи пакувальної лінії шляхом пошуку «вузького місця» за допомогою дискретно-ситуаційного імітаційного моделювання / В. Павлюков, І. Чернієнко, С. Шевченко, А. Деренівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 2. – C. 113