Сегментація за сферою діяльності українських компаній які впроваджують Бітрікс24

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проведено аналіз інформації по впровадження та використання CRM системи Бітрікс24. Використання CRM-систем є невід’ємною вимогою реалій сучасного бізнесу, коли йде боротьба за кожного клієнта. CRM дозволяє більше ніж на 30% збільшити кількість продажів без розширення штату та збільшити лояльність клієнтів, що, в свою чергу, призводить до зростання бізнесу та прибутків. The analysis of the information on implementation and use of CRM system Bitrix 24 is carried out. The use of is an integral requirement of the realities of modern business, when there is a struggle for each client. CRM allows you to increase sales by more than 30% without expansion and increase customer loyalty, which in turn leads to increased business and profits.

Опис

Ключові слова

інформаційні системи, CRM-система, Бітрікс24, information system, CRM system, Bitrix 24, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Грибков, С. В. Сегментація за сферою діяльності українських компаній які впроваджують Бітрікс24 / С. В. Грибков, Т. О. Пуник // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. - С. 28.