Спосіб моделювання гіперхолестеринемії у мишей (Патент на корисну модель № 61954)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб моделювання гіперхолестеринемії у тварин, який відрізняється тим, що як лабораторні тварини використовують мишей різних генетичних ліній, яких годують кормом, на основі кукурудзяної муки з додаванням кристалічного холестерину, з розрахунку 1,5-1,85мг/кг ваги тварин. A method of modeling hypercholesterolemia in animals, characterized in that the laboratory animals used mice of different genetic lines that are fed forage from corn flour with the addition of crystalline cholesterol, the rate 1,5-1,85 mg / kg body weight of animals.

Опис

Ключові слова

гіперхолестеринемія, миші, hypercholesterolemia, mice, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент 61954 UA, МПК A61K 39/02 (2006.01) Спосіб моделювання гіперхолестеринемії у мишей / Співак М. Я., Старовойтова С. О.; заявник Співак М. Я., Старовойтова С. О. - № u 201014748 ; заявл. 08.12.2010 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15, 2011 р.

Зібрання