Про можливість проведення якісного аналізу м’яса спектроскопічним методом

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі було досліджено зразки м’яса методом інфрачервоної спектроскопії в ближній області спектра на приладі «Інфрапід-61». Порівняльний аналіз спектрів відбивання охолоджених зразків м’яса (в холодильнику та морозильній камері) показав, що якісно спектри повторюють один одного. Проте чітко видно, що інтенсивність спектру для свіжих зразків м’яса, для заморожених і зіпсованих суттєво відрізняється. Розроблений метод дає можливість швидко та ефективно проводити якісний аналіз м’яса. In our work was studying examples of meat with method infrared spectroscopic in nearly spectrum of region on device "Іnfrapіd-61." Comparative analyze spectrums reflection cool down examples of meat (in the fridge and in freeze camera) showing that quality spectrum repeat each other. But clear seen that intensive spectrum for fresh examples of meat, for frozen and for spoilt essential different. Elaborate method let possibility fast and effective conduct quality analyze of meat.

Опис

Ключові слова

інфрачервона спектроскопія, спектри відбивання, м’ясo, infrared spectroscopy, reflectance spectra, meat, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Літвинчук, С. І. Про можливість проведення якісного аналізу м’яса спектроскопічним методом / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, І. В. Гуцало // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма і матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – С. 17-18.