Особистісні якості викладача-філолога як чинник фахової самореалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особистісні якості і здібності викладача-філолога, необхідні для успішної професійної діяльності як у вищих, так і в загальноосвітніх навчальних закладах.

Опис

Ключові слова

професійна особистість викладача-філолога, психологія професійної діяльності, модель комунікативних здібностей, емоційна підструктура, художньо-педагогічна спрямованість, professional personality of the teacher-philologist, psychology of professional activity, model of communicative abilities, emotional substructure, art-pedagogical orientation, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Уліщенко, А. Особистісні якості викладача-філолога як чинник фахової самореалізації / Intercultural Communication. – 2018. – Vol. 1, №4. − P. 114-127.

Зібрання